Chính phủ điện tử

VOFFICE – Văn phòng điện tử thông minh

VOFFICE – Văn phòng điện tử thông minh

VOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin học hóa quá trình xử lý văn bản và giao việc hướng đến văn phòng điện tử không giấy tờ
Xem
Trung tâm điều hành thông minh

Trung tâm điều hành thông minh

Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục tiêu của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam hiện đã có khoảng 20 tỉnh/thành phố đã và đang triển khai các đề án về đô thị thông minh.

Trong khi đó, các Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như: hạ tầng thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, phương tiện giao thông tăng quá nhanh. Trong nội ô thành phố, đường sá trở nên quá tải, hệ thống giao thông công cộng kém hiệu quả…. Các nguồn lực để phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, công nghệ cao còn thiếu;

Để giải quyết các vấn đề trên, Viettel đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu. Đồng thời Trung tâm sẽ phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị.
Xem
Giải pháp wifi cho doanh nghiệp – Bảo mật hơn, sóng khỏe hơn, tốc độ cao hơn

Giải pháp wifi cho doanh nghiệp – Bảo mật hơn, sóng khỏe hơn, tốc độ cao hơn

Cung cấp giải pháp wifi toàn diện, đảm bảo phủ sóng toàn bộ với độ bảo mật cao, tốc độ truy cập ổn định, và tích hợp nhiều tính năng theo yêu cầu.
Xem
Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu GSP (Government Service Platform) của Viettel là giải pháp nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT ứng dụng cho Chính phủ điện tử, Smartcity. Đặc điểm và yêu cầu về giải pháp được quy định trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTT&TT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TT&TT, và bao gồm 02 mức:
Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin có quy mô quốc gia (bao gồm các hệ thống thông tin/CSDL quốc gia; kết nối giữa Bộ ngành, các tỉnh;…);
Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Bộ ngành/tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.
Xem
Hệ thống quản lý và giám sát hoạt động tàu cá

Hệ thống quản lý và giám sát hoạt động tàu cá

– Hệ thống quản lý tàu cá có nhiệm vụ giám sát và quản lý tập trung hoạt động đánh bắt trên ngư trường của các tàu cá Việt Nam, giúp Tổng cục thủy sản có thể giám sát vị trí tàu cá cũng như hoạt động đánh bắt cá của tàu thông qua nhật ký đánh bắt.
– Hệ thống bao gồm thiết bị đầu cuối VMS lắp đặt trên tàu và Trung tâm giám sát điều hành VMS tập trung.
– Kết nối giữa tàu và trung tâm sử dụng kết hợp giữa mạng vệ tinh (Iridium) và mạng GSM (GPRS/3G).
Xem
Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT là sự mô tả tổng thể về giải pháp, hệ thống các ứng dụng CNTT của địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cách thức xây dựng và vận hành các ứng dụng này để hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ hằng ngày của các địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân / khách hàng và tổ chức, doanh nghiệp.
Xem
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia là giải pháp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan, tổ chức đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo áo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Giải pháp đảm bảo đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện trực tuyến, thực hiện nhiều cấp cấp. Giải pháp có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả. Mẫu biểu Báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.
Xem
Hệ thống khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri

Hệ thống khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri

Hệ thống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri là phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ dành cho Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. Các nghiệp vụ chính gồm: Quản lý kiến nghị cử tri, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, quản lý tiếp công dân, quản lý văn bản ban hành.
Xem
Hệ thống cảnh báo thiên tai

Hệ thống cảnh báo thiên tai

Hệ thống cảnh báo thiên tai là hệ thống cảnh báo khi có thiên tai xảy ra chẳng hạn như động đất, sóng thần, dịch bệnh … thông qua hệ thống Loa, Đèn công suất lớn.

Hệ thống nhận thông tin dự báo thiên tai từ viện vật lý địa cầu. Thông tin được truyền về hệ thống quản lý điều khiển trạm cảnh báo thiên tai. Server sẽ gửi lệnh điều khiển tới thiết bị cảnh báo thiên tai thông qua 3 đường truyền là Ethernet, không dây (2G/3G) và đường truyền SMS. Thiết bị sẽ điều khiển loa đèn cảnh báo tới người dân.
Xem
Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công là ứng dụng CNTT trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng với nhu cầu của người dân.

Dịch vụ hành chính công tuân theo các nghị định của chính phủ và bộ thông tin truyền thông:

– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
– Văn bản hướng dẫn số 1725/BTTTT-UWDCNTT bộ thông tin truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.
Xem
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử được Viettel nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý CSDL hộ tịch điện tử của công dân (Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn,…) cho các cán bộ tư pháp hộ tịch tại các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương theo đúng quy định của Luật hộ tịch Việt Nam.
Xem
Hệ thống hải quan một cửa quốc gia NSW (National Single Window).

Hệ thống hải quan một cửa quốc gia NSW (National Single Window).

Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (National Single Window) triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối Doanh nghiệp và các Bộ, Ngành tại Việt Nam có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu/quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh.
Xem
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Xem

dang ky ma vach can tho dang ky ma vach san pham can tho dich vu dang ky ma vach can tho dich vu dang ky ma vach dang ky ma vach can tho
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây